Games Infographics :


IllustrationDescription


Những người sáng tạo Fruit Ninja cũng tạo ra Jetpack Joyride, vì vậy không ngạc nhiên khi trò chơi này cũng gây nghiện không kém. Có ai không thích một trò chơi mà có thể đột nhập vào phòng thí nghiệm bí mật, bay với bộ phận phản lực trên lưng như một phi hành gia và chiến đấu với các nhà khoa học xấu?